Platforma z wykładami przedstawicieli Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Czym jest platforma?

Platforma z wykładami przedstawicieli Urzędu Ochrony Danych Osobowych to miejsce, w którym udostępniamy Państwu materiały edukacyjne online adresowane do inspektorów ochrony danych pełniących tę funkcję w administracji publicznej. Oprócz przybliżenia podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, eksperci UODO omawiają w nich wiele praktycznych zagadnień istotnych dla IOD, np. z zakresu przetwarzania danych w sektorze zatrudnienia, zdrowia i szkolnictwa, opracowywania polityki przetwarzania danych osobowych i innej dokumentacji, a także przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych. Wykłady umożliwią inspektorom zarówno usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, jak i zapoznanie się z praktycznymi aspektami stosowania RODO, co będzie skutkowało wzmocnieniem możliwości sprostania wyzwaniom towarzyszącym RODO w kontekście krajowym oraz zwiększeniem świadomości i rozumieniem roli, kompetencji i głównych obowiązków inspektorów ochrony danych.


Jak korzystać z platformy?

Żeby korzystać z zasobów platformy, należy dokonać rejestracji. W tym celu należy kliknąć w poniższy tytuł Platforma z wykładami przedstawicieli Urzędu Ochrony Danych Osobowych i rozpocząć od utworzenia nowego konta.

Po ukończeniu procedury rejestracji, uzyskają Państwo dostęp do zgromadzonych na platformie materiałów edukacyjnych, którymi oprócz wykładów są prezentacje wykładowców w formie pisemnej, a także testy wiedzy służące weryfikacji nabytych podczas wykładu informacji. Ponadto możliwa jest ocena obejrzanego wykładu poprzez wypełnienie ankiety satysfakcji. Wykłady będą na platformie udostępnianie cyklicznie.

Platforma zawiera również wykłady zarejestrowane podczas szkoleń lokalnych dla IOD, realizowanych przez UODO w ramach projektu T4DATA na przełomie maja i czerwca 2019 r. w Poznaniu, Gdyni, Rzeszowie i Warszawie.


T4DATA – co to za przedsięwzięcie?

Platforma z wykładami przedstawicieli UODO to kolejne po szkoleniach lokalnych działanie UODO zrealizowane w ramach projektu „T4DATA – szkolenie organów ochrony danych i inspektorów ochrony danych”. Wspomniany projekt to wspólne przedsięwzięcie organów ochrony danych z Polski, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii oraz Chorwacji. Projekt powstał, aby ułatwić organom nadzorczym ds. ochrony danych tych państw oraz inspektorom ochrony danych z podmiotów publicznych dostęp do wiedzy o praktycznych konsekwencjach stosowania i możliwych interpretacjach RODO. Projekt T4DATA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu „Prawa, Równość i Obywatelstwo (2016–2020)”.

Zapraszamy do korzystania z oferowanych na platformie wykładów.


Urząd Ochrony Danych Osobowych

Kontakt: t4data@uodo.gov.pl